Avcılar Kreş ve Gündüz Bakımevi

KREŞİN TARİHÇESİ

İÜ İstanbul Avcılar Kampüsünde bulunan,  Avcılar kampüsü çalışanlarının  ve diğer kampüslerde çalışan personelin çocuklarına hizmet veren kreş ve  anaokulu, 01/03/1998 tarihinde Rotary kulübü tarafından  yapılan  ilk binamız  3-6 yaş çocukları için hizmete açılmıştır. 2009 yılında Büyük Şehir Belediyesi tarafından inşa edilen binamızda ise 2-6 yaş grubuna hizmet vermektedir.

1998 yılında hizmete açılan eski binamızda  hasar nedeni ile eğitime ara vermiş olmakla beraber  Üniversitemiz aracılığı ile Büyük Şehir Belediyesi tarafından 2012 yılı içerisinde yeniden hizmete açılması planlanmaktadır.Bu nedenle 2009 yılında açılan yuvamızda hizmete devam etmekteyiz.

KREŞİN İŞLEYİŞİ:

Kreş ve Anaokulumuzda 7 öğretmen, 4 sınıf teyzesi, 1 Müdür,1 Pedagog, 2 Memur,   1 Hemşire,1 Mutfak teyzesi,2 Erkek personel bulunmaktadır. Toplam 19 personel ile 74 Öğrenciye bakım ve eğitim hizmeti verilmektedir.

EĞİTİM VE GELİŞİM PROGRAMLARI:

Çocukların çağdaş eğitim ilke ve yöntemlerine uygun, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla yaşları ve gelişim basamakları göz önüne  alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmakta olan 24-36 aylık çocuklar için kreş programı, 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı uygulanır. Program yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak, Pedagog ve çocuk eğitimcileri tarafından hazırlanır. Müdür onayından sonra ise uygulanır. Gerektiğinde diğer eğitim kurumlarından destek alınarak işbirliği yapılır. Eğitim programlarının uygulanmasından anne ve babaya düşen görevler tespit edilerek bilgi verilir.

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI:

Eğitimdeki gelişmelere ve değişmelere uygun olarak, personel ihtiyacı doğrultusunda Pedagog tarafından hazırlanır sunulur. Her yıl belirli aralıklarla kreşlerimiz de görevli öğretmen ve yardımcılarına yönelik olarak Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları desteğiyle, Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) tarafından eğitim semineri verilir.

ALAN GEZİLERİNİN AMACI:

Erken çocukluk eğitiminde, alan gezileri çocukların yaş düzeyine uygun yapılmaktadır. Ziyaret edilen mekanlar çocuklar için doğal öğrenme ortamıdır. Çocuklar için geziler gözlemleme olanağı, araştırma fırsatı, doğrudan kalıcı öğrenme, meraklarını giderme, toplumsal kurallara uyma imkanlarına yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Gezi sonrası gördüklerini resmetme ve bilgilerini paylaşma ortamlarını yaratarak bilgilerin kalıcı olması sağlanmakta.

GÜNLÜK PROGRAM:

 08.00-08.30Okula Geliş
 08.30-08.45Toplanma, Temizlik, Kahvaltıya Hazırlık
 08.45-09.15Kahvaltı
 09.15-09.30Toplanma, Temizlik
 09.30-10.00Serbest Zaman Etkinliği (Köşeler)
 10.00-11.00Eğitim Saati (Türkçe Dil Etkinliği,Oyun Etkinliği, Müzik ve Ritm Etkinliği, Fen ve Matematik Etkinliği, Drama Etkinliği, Bireysel Uygulama Kitapları Çalışmaları)
 11.00-11.45 Sanat Etkinliği
 11.45-12.00 Toplanma, Öğlen Yemeğine Hazırlık
 12.00-12.30 Öğlen Yemeği
 12.30-12.45 Toplanma, Temizlik
 12.45-14.30 Dinlenme ve Uyku
 14.30-14.50 Toplanma ve Temizlik
 14.50-15.20 İkindi Kahvaltısı
 15.20-16.00 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışması
 16.00-16.30 Serbest Oyun ve Eve Gidiş

Not: Saatler yaş grubuna göre değişim göstermektedir.

BRANŞ DERSLERİ:                                                                                                                                               

 FOLKLÖR           PAZARTESİ09.30.10.30
 İNGİLİZCEÇARŞAMBA09.30-10.30
 MÜZİK           ÇARŞAMBA10.30-11.30 
 SATRANÇ    PERŞEMBE10.00-11.00 
 BALE      CUMA         10.00-11.00