Error: [ng:areq] Argument 'cmpFooterMockCtrl' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmpFooterMockCtrl&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17838:91 assertArgFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17848:12 $controller@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25997:20 setupControllers@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25132:45 nodeLinkFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24930:48 compositeLinkFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://sks.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Error: [ng:areq] Argument 'cmp_popupim' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmp_popupim&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17838:91 assertArgFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:17848:12 $controller@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25997:20 setupControllers@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:25132:45 nodeLinkFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24930:48 compositeLinkFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://sks.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://sks.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İÜC SKS Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı Başvuruları

2019 yılı için Üniversitemizin birimlerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 04.10.2019 – 14.10.2019 tarihleri arasında aşağıdaki koşullara göre yapılacaktır:

Kısmî Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek bir birime başvuru yapılabilir.


 • Müracaat edecek öğrencilerin aşağıda sunulan müracaat formunu eksiksiz doldurarak yukarıda belirtilen tarihlerde Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine mesai saatleri içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Posta veya elektronik posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjan listesinde belirtilen niteliklere göre müracaatların yapılması gerekmektedir.
 • Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmayacaktır.
 • Saat başına ödenecek brüt ücret, lisans programı öğrencileri için 8,60 TL’dır.
 • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.


Öğrencilerde aranacak koşullar:

 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler, kısmî zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da kayıtlı öğrenci olmak
  • Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir)
  • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
  • Ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1. sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir)
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit veya gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

Başvuru:

 • ​Yönerge ve başvuru formu için Rehberlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Kontenjan:

31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacak program kapsamında aşağıdaki yerlere ve koşullara uygun alım yapılacaktır:

Birim

KZÖ Sayısı

Koşullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

2

MS Ofis programlarını kullanabilen, İngilizce bilen

Uluslararası İlişkiler Ofisi

1

MS Ofis programlarını kullanabilen, İngilizce bilen

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

1

MS Ofis programlarını kullanabilen, İngilizce bilen

Sürekli Eğitim Merkezi

1

 MS Ofis programlarını kullanabilen

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

3

Dspace Açık Erişim programını kurup kullanabilen , Kütüphane hizmeti verebilecek

 Spor Birliği

2

 MS Ofis programlarını kullanabilen

 Kurumsal İletişim Direktörlüğü

3

 Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programında okuyan

 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2

MS Ofis programlarını kullanabilen

 Avcılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi

6

- Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan (1 kişi)

- Seramik, Cam ve Çinicilik Bölümünde okuyan (1 kişi)

- Temel Eğitim Bölümünde okuyan (4 kişi)